Statement / Prohlášení umělce:
Fotografie je pro mě nástrojem jak ztělesnit můj ideální, či romantický pohled na svět. Skrze fotografii si plním své sny a vize. Stylizuji prostředí a společenství, kam bych chtěl patřit nebo které bych chtěl zažít. Má tvorba mi umožňuje seznámit se s lidmi, kteří by mi jinak zůstali neznámými. Fotografie je pro mě prostředkem sebepoznání. Mé myšlenky jsou často chaotické a necelistvé, ale jako bytostný perfekcionista je kompenzuji právě až extrémně systematickými a symetrickými scénami. Cílem mých děl je zaujmout nejen nostalgií, ale také zobrazenými tématy a estetikou obecně.
Back to Top